viernes, 17 de junio de 2016

1ª Audición de fagot y música de cámara 2015-2016

AUDICIÓN DE FAGOT Y MÚSICA DE CÁMARA
Jueves 17 de Diciembre a las 20:15h en el Salón de actos del C.P.M. “Manuel Carra”
Profesor: Salvador Albert
Pianista acompañante: Carmen Matito


 • Andrés Martín 5º E.P. ..….……………..…….....…… Recit, Sicilianne et Rondo (E. Bozza)



 • María Teresa Corpas 1º E.B. .…………………….………………………...……. 2 Ejercicios





 • José Antonio Bautista 2º E.B. ..….………………………....……... Barcarola (J. Offenbach)



 • Candela Franco 1º E.B. ..….….……………………………………...…………… 2 Ejercicios




 • María Pilar Arrabal 5º E.P. …………...…..…. Concierto en Mi b M [1º Mov.] (J. C. Bach)

 • Leo Gómez 1º E.B. ..….……………………….………….....…………………….. 2 Ejercicios




 • Olga Pérez 3º E.B. .……………………………………...…...……… Siciliano (J. V. Beckum)

 • Nely Gutiérrez 1º E.B. ..….……………………………………....……………….. 2 Ejercicios




 • Sebastián Puche 3º E.P. .………………….……………………..……. Concertino (L. Milde)

 • Darío Salas 1º E.B. ..….……………………….………………….……………….. 2 Ejercicios




 • Tamara Ruslana Salto 3º E.B. ..….…………………… El campesino alegre (R. Schumann)


 • Frank Bonilla 1º E.B. ..….……………………….……………..…..…………….. 2 Ejercicios

 • Esther Fernández 4º E.B. ..….…………………...….……..…..... Estudio Nº4 (G. Garibaldi)

 • Sijia Jing 5º E.P. (Clarinete) ..……………………...…. Duo Nº1 [1º Mov.] (L. V. Beethoven) 

          María Pilar Arrabal 5º E.P. (Fagot)                                                              

  • Clara Peláez 6º E.P. (Flauta) ..…...…….….…….. Quinteto Nº 1 [1º Mov.] (G. M. Cambini) 

            Nieves Escobar 6º E.P. (Oboe)           

            Andrés Martín 5º E.P. (Fagot)

            Miguel Ángel Aguilar 4º E.P. (Trompa)

            José Antonio Lupiáñez 5º E.P. (Clarinete)                                


    Trois pièces brèves [1º Mov.] (J. Ibert)

    Polka (D. Agay)


    • Marta del Carmen Ruiz 5º E.P. (Flauta)…..……….….. Sonata Nº1 [1º Mov.] (F. Devienne)   
              Rocío López 5º E.P. (Piano)

    • Belén Nieto 6º E.P. (Violín) ..……......................... Trío en Mi b M [1º Mov.] (W. A. Mozart) 

               Pablo David Salazar 4º E.P. (Viola)

               Miguel Ángel López 6º E.P. (Piano)























     jueves, 16 de junio de 2016

     2ª Audición de fagot y música de cámara 2015-2016

     AUDICIÓN DE FAGOT Y MÚSICA DE CÁMARA
     Jueves 17 de Marzo a las 20:15h en el Salón de actos del C.P.M. “Manuel Carra”
     Profesor: Salvador Albert
     Pianista acompañante: Carmen Matito

     • Belén Nieto 6º E.P. (Violín) ..……..….…............... Cuarteto en Sol M [1º Mov.] (J. C. Bach)

               Pablo David Salazar 4º E.P. (Viola)         

               Miguel Ángel López 6º E.P. (Piano)

     • Leo Gómez 1º E.B. ..…………….......…………………………………………….. 2 Ejercicios


     • Andrés Martín 5º E.P. ..…..…..…………….… Concierto en Mi b M [1º Mov.] (J. C. Bach)

     • María Teresa Corpas 1º E.B. ..………………………………….…………..……. 2 Ejercicios


     • José Antonio Bautista 2º E.B. ..….………………………….…….……..……….. 2 Ejercicios




     • María Pilar Arrabal 5º E.P. ………...… Pieza de concierto Op. 2 [1º Mov.] (F. A. Berwald)

     • Olga Pérez 3º E.B. .……………………………… Sonata en Fa M [Allegro] (J. E. Galliard)

     • Nely Gutiérrez 1º E.B. ..….……………………….…...………………………….. 2 Ejercicios


     • Sebastián Puche 3º E.P. .………………..…. Concierto en Do M [1º Mov.] (J. A. Kocelluck)

     • Darío Salas 1º E.B. ..….……………………….………………………….……….. 2 Ejercicios




     • Tamara Ruslana Salto 3º E.B. ..….…………………....………………….....…… 2 Ejercicios




     • Frank Bonilla 1º E.B. ..….……………………….……………....……………….. 2 Ejercicios
     • Esther Fernández 4º E.B. ..….……………………….…...…..…..….. Gavotte (G. F. Handel)

     • Marta del Carmen Ruiz 5º E.P. (Flauta)………….... Serenade Spagnole (J. Demersseman) 
               Rocío López 5º E.P. (Piano)

     • Clara Peláez 6º E.P. (Flauta) ..………………..…….. Three Shanties [1º Mov.] (M. Arnold) 

               Nieves Escobar 6º E.P. (Oboe) 

               José Antonio Lupiáñez 5º E.P. (Clarinete) 

               Andrés Martín 5º E.P. (Fagot)             

               Miguel Ángel Aguilar 4º E.P. (Trompa)


      
     5 Danzas (D. Agay)

     Polka




     Tango




     Bolero




     Vals



     Rumba  



     viernes, 10 de junio de 2016

     Descripción

     Este Blog es una herramienta de apoyo al aula donde publicaremos nuestras audiciones de clase, curiosidades y noticias interesantes.

     miércoles, 8 de junio de 2016

     3ª Audición de fagot y música de cámara 2015-2016

     AUDICIÓN DE FAGOT Y MÚSICA DE CÁMARA
     Jueves 2 de Junio a las 20:00h en el Salón de actos del C.P.M. “Manuel Carra”
     Profesor: Salvador Albert
     Pianista acompañante: Carmen Matito

     • Belén Nieto 6º E.P. (Violín) ..…………..….…….…….. Cuarteto en Si m (F. Mendelssohn)

               Pablo David Salazar 4º E.P. (Viola)

               Miguel Ángel López 6º E.P. (Piano)

     • Andrés Martín 5º E.P. ..…..……..…… Pieza de concierto Op. 2 [1º Mov.] (F. A. Berwald) 

     • Sebastián Puche 3º E.P. .…….………….………. Concierto en Sol m [1º Mov.] (A. Vivaldi)

     • Francisco José Aguilar 6º E.P. .…………….…….. Concierto en Do M [1º Mov.] (F. Danzi)


     • María Pilar Arrabal 5º E.P. ………….....….….…..… Recit, Sicilianne et Rondo (E. Bozza)


     • Clara Peláez 6º E.P. (Flauta) ..…………………….... Three Shanties [3º Mov.] (M. Arnold)

               Nieves Escobar 6º E.P. (Oboe)           

               Andrés Martín 5º E.P. (Fagot)

               Miguel Ángel Aguilar 4º E.P. (Trompa)

               José Antonio Lupiáñez 5º E.P. (Clarinete)                                  


      4 Danzas  (D. Agay)

      Polka 





      Tango






      Bolero






      Rumba




       El gato montés (M. Penella)


      • Marta del Carmen Ruiz 5º E.P. (Flauta) ………………...………….. Trío (L. V. Beethoven) 

                Rocío López 5º E.P. (Piano)

      • Trío ………………………………………………...……………………. Tango (M. Martínez) 


      • José Antonio Bautista 2º E.B. ..….…………...…..……………Hard Rock Blues (J. Higgins)  


             Ode to joy (L. V. Beethoven)

       


      • Olga Pérez 3º E.B. .……………....…….…………… The bells of Notre Dame (A. Mencken) 

      • Tamara Ruslana Salto 3º E.B. ..…...………..……………………Be our guest (A. Mencken)

      • Esther Fernández 4º E.B. ..….………………..………………... Under the see (A. Mencken)
       

      • Frank Bonilla 1º E.B. ..….……………….......…….………………………….. Hot cross buns 

      • Nely Gutiérrez 1º E.B. ..….……………………..…………………………..……… First flight

      • Darío Salas 1º E.B. ..….……………………………………………… Essential elements quiz 

      • 1ºA ………………………………………….……...…………………………….. Rolling along 

      • María Teresa Corpas 1º E.B. ..….…………………………….………………The half counts
       

      • Candela Franco 1º E.B. ..….……………………….……………..…………. The whole thing
       

      • Leo Gómez 1º E.B. ..….……………………….……………………..….………Skip to my lou

      • 1º B ..….……………………….………………………………..………. Go to tell aunt Rhode 

      • Grupos. ..….……………………….………………The inspector Clouseau theme (Mancini)

                                                                   Bach Rocks (D. Burndrett)


                                                               Pachebel Rocks (D. Burndrett) 


         3 Danzas cubanas (Ignacio Cervantes)

      Ilusiones perdidas  


      Vuelta al hogar


      No bailes mas


                                                                  Amparito roca (J. Teixidor)