viernes, 7 de abril de 2017

2ª Audición de fagot y música de cámara 2016-2017

AUDICIÓN DE Fagot y Música de cámara

Día 3 de abril de 2017 a las 17:45 en el salón de actos
del C.P.M. “Manuel Carra”
Profesor: Salvador Albert
Pianista acompañante: Carmen Matito

1.    Mº Pilar Arrabal (6º E.P.) …………...…….… Concierto en La m de A. Vivaldi 


                
2.    Olga Pérez (4º E.B.) …………........… Sonata en Mi m de B. Marcello (2º Mov.) 

3.    Sebastián Puche (4º E.P.) ……………....…… Concierto en Fa M de K. Stamitz 
                                                    
4.    Pablo Díaz (1º E.B.) .………………………………………………… 2 Ejercicios


5.    Leo Gómez (2º E.B.) …………………………………………..……… 1 Ejercicio

6.    Victor Romero (1º E.B.)  ………………………..…………...………  2 Ejercicios  

                        
7.    Dario Gámez (1º E.B.)  ………………………..….….……………… 2 Ejercicios


8.    José Antonio Bautista (3º E.B.) ……………..………………………. 2 Ejercicios


9.    Leyre Lara (1º E.B.) ……………………………..…………..………  2 Ejercicios 

                         
10. Nely Gutiérrez (2º E.B.) …………………...……...…………………  1 Ejercicio 
                         
11. Frank Bonilla (2º E.B.) ……………………...……………….………  1 Ejercicio  
                        

12. Tamara Salto (4º E.B.) ..…………....……..…… Sonata de A. Besozzi (1º Mov.)